2021年辽宁省海城市西部集团初中毕业生6月质量测(中考)语文试题


您现在位置:中学语文教学资源网试题下载中考模拟卷
试题
名称
2021年辽宁省海城市西部集团初中毕业生6月质量测(中考)语文试题(九年级总复习 部编人教版)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
2021届辽宁省海城市西部集团初中毕业生6月质量测试语文试题(考试时间∶150分钟;试卷满分∶150分)温馨提示∶请考生把所有的答案都写在答题卡上,写在试卷上不给分,答题要求见答题卡。一、积累与运用(满分30分)1.选出下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项()A.校对(jiào)友谊(yì)奖惩(chéng)平心而论(
试题预览
2021届辽宁省海城市西部集团初中毕业生6月质量测试
语文试题
(考试时间∶ 150 分钟; 试卷满分∶ 150 分)
温馨提示∶请考生把所有的答案都写在答题卡上,写在试卷上不给分,答题要求见答题卡。一、积累与运用(满分 30 分)
 1.选出下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项()
A.校对(jiào)友谊(yì)奖惩(chéng)平心而论(píng)
B.贸然(mào) 殷红(yān)肆虐(nüè)相辅相承(chéng)
C.拘泥(nì)果脯(pǔ) 骨髓(suǐ)李代桃僵(jiāng) 
D.计较(jiǎo)脉搏(bó)翘首(qiáo)拾级而上(shè)
2. 依次填入下面句子横线处的词语最恰当的一项是 ()
怎样才能做到深阅读呢?选择成体系、有深度的作品和广为认可的经典著作,运用___、刨根问底、探究置疑的方法去读。我们_     做不到像古人读书那样废寝忘食、皓首穷经,    应当在纷繁的信息中       ,不断提升阅读的品位和质量,提高与新时代相适应的能力和素质。综上所述,数字化阅读中,通过深阅读能使我们成为精神富有、知识广博、思维敏捷的青年。
A. 循序渐进 虽然 但 独具匠心  B.按部就班 虽然 但是 独具慧眼 
B. 循序渐进 即便。也 独具慧眼 D.按部就班 即便 也 独具匠心 
3.下列句子中没有语病的一项是()(2分)
A.猫眼专业版数据,电影《我和我的祖国》持续领跑国庆档,截至 10 月2日 19 时 36
分,票房突破 10亿。
B.在保尔双目失明、全身瘫痪的病痛中,创作了小说《暴风雨所诞生的》。
C.纵观人类的历史可知,能否有强大的民族凝聚力,对一个国家的繁荣富强至关重要. 
D.有些科学家认为,转基因大米富含维生素 A,可以有效改善发展中国家人们营养不良
的现状。
4.选出下列各句中加点成语运用有误的一项()(2分)
A.保持消防安全通道畅通,是最基本的安全常识,部分居民不以为意,照旧乱停乱放。线
B.与他人交往时,要站在对方立场,设身处地地为对方着想,不能只顾自己。 
C.在蒙古,牧马人从小在马背上长大,让他们做骑手,不过是本色当行罢了。 
D.夜幕下,城市的霓虹灯照亮了四通八达的立交桥,也照亮了鳞次栉比的街道。 
5.下列对名著的表述有误的一项是。()(2 分)
A.《骆驼祥子》中刘四爷是一个混混出身的车厂老板,极端的自私自利;虎妞是他的女儿,性格泼辣、敢恨敢爱。
B.《童年》中彼得是阿廖沙生活中遇到的第一个优秀人物,他对阿廖沙的心灵成长产生
了极大的影响。
C.《红岩》中龙光华在狱中与敌人抢水斗争中牺牲,为此,狱中被关押的革命者举行了
绝食抗议。
D.《简•爱》中,在孤儿院里发生了一场传染性的伤寒,夺走了许多孤儿的生命,海伦
也因此死去,使简•爱受到很大的打击。
6.阅读下面文字,下列各项中分析不正确的一项是(—)(2 分)
台湾一家店叫小器。老板说,就只做小餐具、小碗、小锅铲,很受欢迎。店名小器的背后埋藏着小的哲学意义。小的哲学是什么?一小的哲学,并非小器或吝啬,而是小而精致的艺术境界。《核舟记》里的核舟,虽小如拇指,然雕刻之奇巧,细节之精细,着实令人叹为观止。
小代表着细节,细节决定成败,细节决定大局。因此,做任何事情都不可掉以轻心,更不能忘乎所以,应该严格把握好各种细节,才能够防微杜渐,才不会因小失大。
小更是一种态度,是扎扎实实,是精耕细作。因为器小,创造者的注意力和才华更容易集中,创作出来的东两往往是精品,如瑞士的手表和军刀,意大利的手工女鞋,法国的精品皮包等。因为小,所以精,自然受人们欢迎。
人生也应有一种做小器的态度。清朝袁枚诗中的苔花确是微小而不起眼的,然而它未曾意志消沉,未曾妄自菲薄。我们或许可以说,唯有敢于执着于小,方能成就不失其大的小之美。
A.哲学意义\精耕细作\意志消沉三个短语的结构类型各不相同。
B.小器的背后埋藏着小的哲学意义。这一句的句子主干是背后埋藏意义。 
C.小的哲学,并非小器或吝啬,而是小而精致的艺术境界。这是个选择关系的复句。 
D.画横线的句子唯有敢于执着于小,方能成就不失其大的'小'之美。没有语病。
7.下列对张养浩的《山坡羊•潼关怀古》赏析有误的一项是 ()(2分)
山坡羊•潼关怀古   张养浩
峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。
伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦; 亡,百姓苦。
A,《山坡羊》中蜂峦如聚让读者眼前呈现出华山飞奔而来之势、群山攒立之状。山本是静止的,如聚化静为动,聚表现出峰峦的众多和动感。
B,伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土感慨朝代更迭,作者伤心于昔日万间宫室都化作废墟。
C.这首小令是以咏史感叹世情的千古佳作,作者用细腻的笔触,描绘人们熟悉的历史事件,并画龙点晴地作出了推论。
D.《山坡羊》抚今追昔,表现了作者对历史的思索和对人民的同情。 
8.结合语境,仿写句子,构成语议连贯的排比句。(2 分)
微风和平静的湖面相遇,留下一层层涟漪;大雁和辽阔的蓝天相遇,留下一声声欢叫;
_           ,            ;我们和短暂的青春相遇,又该留下什么呢?
9.从下面这段文字中提取两个主要信息短语。(每个不超道6个字)(2 分)
地震,虽然目前人类还不能完全避免和控制,但是只要能掌握自救技能,就能使灾害降到最低限度。地震发生时,我们在任何恶劣的环境中,都要始终保持镇静,分析所处环境,寻找出路,等待救援。要保证呼吸畅通,挪开头部、胸部的杂物;闻到煤气、毒气时,用湿衣服等物品捂住口、鼻。如果被埋在废墟下的时间较长,救援人员未到,或者没有听到搜救信号,就要想办法维持自己的生命,尽量寻找食品和饮用水,水和食品一定要节约,必要时自己的尿液也能起到解渴作用。
以上文字告诉我们,在遭遇地震灾害时要∶
(1)          (2)          (3)设法维持生命


10.古诗文默写。(12 分)
(1)不应有恨,_____? (苏轼《水调歌头》)
(2)马作的卢飞快,__________。(辛弃疾《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之》)
(3)____,学诗谩有惊人句。(李清照《渔家傲》)
(4)          ,浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)
(5)李贺《雁门太守行》中,从视觉和听觉两方面描绘激烈的战斗场面,渲染凝重凄怆的氛围的句子是∶                   ,                       
(6)《邹忌讽齐王纳谏》中          ,         表现了主人公的形象之美。
(7)李白《行路难》(其一)中          ,         摆脱歧路彷徨的苦闷,唱出充满信心、重新扬帆远航的强音。
(8)诸葛亮,在《出师表》中表明自己志趣的句子是∶           ,          
二、阅读(满分60 分)
(一)阅读下面甲、乙两段文言文,回答文后问题。(10 分)
【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹判请见。其乡人曰∶肉食者谋之,又何间焉?判曰∶肉食者鄙,未能远谋。乃入见。问∶何以战?公曰∶衣食所安,弗敢专也,必以分人。对曰∶小惠未遍,民弗从也。公曰∶牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。对曰;小信未导,神弗福也。公曰∶小大之狱,虽不能察,必以情。对曰∶忠之属也。可以一战。战则请从。
公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰∶未可。齐人三鼓。判曰∶可矣。齐师败绩。公将驰之。刿曰∶未可。下视其辙,登轼而望之,曰∶ 可矣。遂逐齐师。
既克,公问其故。对曰∶夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。
(《曹刿论战》)
【乙】故知胜有五∶ 知可以战与不可以战者胜,识众寡之用者胜,上下同欲者胜,以虞待不虞者胜,将能而君不御者胜。此五者,知胜之道也。故曰;知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必殆。
(节选自《孙子.谋攻》)
【注释】①众寡?指兵力多少。②同欲∶意愿一致,指齐心协力。③虞∶ 有准备。④御∶原意为驾御,这里指牵制、制约、控制、干预。 
11.解释不面句中加点的词。(2分)
(1)又荷间焉      (2)彼竭我盈     
(3)知胜之道      (4)每战必殆     
12.请用现代汉语翻译下列句子。(4 分)
(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。
(2)故曰∶ 知彼知己,百战不殆。
13.曹刿为什么要下视其辙,登轼而望之?这表现了曹刿怎样的特点?(2分)
14.简要说明甲文中的鲁国为什么能够战胜齐国,并从乙文中找出依据。(2 分)
(二)阅读下文,回答问题。(20分)
小民老师
顾亚红
①这年头,喜欢看闲书的人,越来越少。像小民老师这样喜欢读闲书的理科男,更少。小民老师读的书,闲杂,且高冷。瞧瞧这些书名!《人类六万年》《枪炮、病菌与钢铁》《遗传的革命》《机器人叛乱》《进化心理学》《人类简史》……不罗列了,因为你肯定头大了。
②我一向敬重读书人,尤其敬重那些能坚持自己阅读品位的读书人。自然,与小民老师就有了书来书往。我向小民老师借过《杂草的故事》和《臭皮囊》,小民老师从我这儿借过一些历史类的书籍。不过,书来书往是一回事,路上遇到小民老师就本能地闪避是另一回事———怕小民老师和我谈自私的基因\大数据或长尾理论,怕自己露怯啊。
③小民老师教数学,他思维敏捷、缜密。上小民老师的课,真不能走神。因其上课的节奏,是紧锣密鼓式的。你若发个呆,跟丢了一个鼓点,你就手不是手脚不是脚,你就无所适从,你就踉跄难行了。所以,小民老师的学生,对小民老师的评价也就走了两个极端∶有顶礼膜拜封他为数学教皇的,也有发牢骚这都讲的啥子哟的。
④读书多的人,通常口才也好。听小民老师说话,是件很有意思的事。比如,小民老师最不待见在学习中藏拙的学生,总是鼓励他们大胆提问,小民老师是这样撺掇他们的;厚厚脸皮,就能饱饱肚皮!偶尔小民老师也会痞那么一下,对总也带不全尺规就敢听他的几何课的皮猴子来上一句∶ 你呀你呀,真是个'无尺之徒'。对喜爱的学生,小民老师爱喊昵称。能被小民老师喊昵称的学生,走路屁股都不在路上,荣耀啊!比如班上有个姓朱的数学奇才,素来得宠,有回与小民老师闹别扭,被小民老师喊了全名,这下不得了,他得空就追在小民老师的屁股后面喊∶求求你了,叫我朱!
⑤做学生的,有几个喜欢上班会课的? 小民老师的班会课也不免俗,主题肯定也是事先定下的,但不到五分钟,小民老师铁定就跑题,就神采飞扬地带着学生上天入地,神游八荒。天文地理、时事八卦,只要学生想听。小民老师就给他们讲。往往学生正听得入神,小民老师会突然停下来看一眼腕表,道一声吾叉扯远矣,然后扫一眼全班∶想继续听?先把这阵子咱们班的问题摆一摆,再拿出点措施来给我看一看。到了这个环节,全班就齐刷刷地盯着那几个犯了错的小伙伴看,盯得那几个小伙伴如坐针毡,其实也不用盯太久,小民老师想在班会课上解决的问题也就差不多解决了一大半。
⑥有次,小民老师扯着扯着就扯到了他和他邻居家的两扇进户门。小民老师感慨说,每日里贴到两家门上的小广告可真多啊!小民老师还打了个比方,不说像牛皮癣,说如同蝶儿乱飞。学生正窃笑小民老师一数学老师硬充什么小文青啊,小民老师话锋一转,问,若你今日好不容易清理干净,明日又贴上了,如此循环往复,你会怎么办?学生七嘴八舌,小民老师笑,继续说∶ 我不管邻居的好心劝阻,我照样不厌其烦,每日里清理得干干净净,我坚持了半个月,奇迹发生了。我家的进户门上,再也没有人贴小广告了!而我邻居家的进户门,则层层叠叠,似无穷尽也!
⑦被小民老师如此这般调教过的学生,见识、能力都比其他班的学生强。他们普遍守得住本分,耐得住寂寞,勤勉笃实又不乏活络,毕业后,基本上都能在各自的岗位上混得风生水起。
⑧小民老师呢,这么多年,却没见混上个一官半职,学生们都为小民老师叫屈。小民老师自己呢,没事人一般,仍然读着他的《人类的天性》或《世界是平的》。
⑨人家小民老师说了∶你若盛开,清风爱来不来! 
15.根据文章内容,概括小民老师的特点。(3 分) 
16.结合语境,按要求赏析。(5分)
(1)小民老师是这样撺掇他们的∶厚厚脸皮,就能饱饱肚皮!(赏析加点词的表达效果)
(2分)
(2)能被小民老师喊昵称的学生,走路屁股都不在路上,荣耀啊!(从修辞的角度赏析句子)(3分)
17.联系全文,请谈谈你对结尾段中你若盛开,清风爱来不来这句话的理解。(3 分)
18.第⑦段写了学生们毕业后的表现,这样写有何妙处? 请简要赏析。(3 分)
19.文章开头段和结尾处均写到小民老师看闲杂、高冷的书,其作用分别是什么?请简要分
析。(4分)
20.有人认为第⑥自然段多条可删去。你认为呢?为什么?(2 分)
(三)阅读下文,回答问题。(15分)
立 春
余世存
①春雨惊眷清谷天,夏满芒夏署相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒是大家耳熟能详的谚语。二十四节气内涵十分丰富,其中既包括相关的谚语、歌谣、传说等,立春是二十四节气之首。中国自官方到民间都极为重视立春。立春之日,敏感的人可以察觉,太阳出来时较之冬天的太阳不太一样了,此时阳气充足,吹面不寒,阴冷之态消失。人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。立春一日,百草回芽。农谚提醒人们,立春雨水到,早起
晚睡觉。大春备耕也开始了。虽然如此,大陆中国的很多地方,仍然是白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。
②冬去春来,这不仅是天地间的物象,也是人心的理路。人们爱寻觅春的消息∶那柳条上探出头来的芽苞,嫩于金色软于丝;那泥土中跃跃欲出的小草,等待春风吹又生;而为着夺取新丰收在田野中辛勤劳动的人们,立春一年端,种地早盘算。
③立春时节的物候是,一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。说的是东风送暖,大地开始解冻∶立春五日后,蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒,也可以说冬眠的动物开始活动了;再过五日,河里的冰开始融化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全融化的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。
④立春节气受农民欢迎,因为它给人们带来了温暖,带来了希望。有关立春的天气谚语很多。如以晴天无雨为依据的有立春睛,雨水匀\立春晴,二春晴等∶ 以雨雪为依据的有立春雨淋淋,阴阴湿湿到清明\打春下大雪,百日还大雨等∶以雷电为依据的有雷打立春节,惊蛰雨不歇\立春一声雷,一月不见天等;以冷暖为依据的有立春寒,二春暖;以风力为依据的有立春北风雨水多\立春东风回暖旱、立春西风回暖迟等。
⑤人们观察到,当雷声在天边传遍,万物的精神似乎为之一震,而不妄为,像做好了某种准备,花朵、小草也生机勃勃;因此古人体会这种现象,会以勤勉应对天时天道,繁育万物,使人间欣欣向荣。现代科学证实,电闪雷鸣既是给大地活筋通络,又是在给大地施肥。春雷既是新生的号角,又是新生的肥料。中国的先哲对这一时空观象有诗,先王以茂对时,育万物。即人类和自然的自处相处之道在于成己成物,管理者的责任或志向在于给当代后世提供好的环境。现代人曾经任意妄为,给生息栖居的城镇钢筋水泥土化,让自己的身心处于水深火热之中,终于意识到错误,而有了改正。今天,中国很多地方的城镇都有了绿地、湿地公园建设。湿地与森林、海洋并称全球三大生态系统,被誉为地球之肾\天然水库和天然物种库。一个社会或区域共同体的发展,如果忽视绿地、湿地建设,就失去了春意,失去了生机。
⑥春天来了,不仅中国人无数次地呼唤、歌咏春天,全世界都对春天有一言难尽的情感,有名的《春之声》的歌词;小鸟甜蜜地歌唱,小丘和山谷闪耀着光彩,谷音在回响。啊,春天穿着魅力的衣裳,同我们在一起,我们沫浴着明媚的阳光,忘掉了恐惧和悲伤。在这睛朗的日子里,我们奔跑,欢笑,游玩。但只要听过一遍的人都同意,春之声的音乐远比歌词更动人。
(节选自余世存《时间之书》有删改)
21.第④段画线句子主要用了什么说明方法?其表达作用是什么? (3 分)
22.细读全文,用简洁的语言概括立春对人们有哪些方面的影响?(3 分)
23. 请从语言和修辞的角度说说下面句子中加点词语的作用。(4 分)
现代科学证实,电闪雷鸣既是给大地活筋通络,又是在给大地施肥。

24.读下面材料,说说该段文字在语言表达上的特点。(2 分)
材料∶ 一年划分为春、夏、秋、冬四个季节,反映了四季的开始。春分、秋分、夏至、冬至是从天文角度来划分的,反映了太阳高度变化的转折点。小署、大署、处署、小寒、大寒等五个节气反映气温的变化,用来表示一年中不同时期寒热程度;雨水、谷雨、小雪、大雪四个节气反映了降水现象,表明降雨、降雪的时间和强度;白露、寒露、霜降三个节气反映出了气温逐渐下降的过程和程度。
25. 下面理解,符合原文表达的一项是( )(3分)
A.文章是按照时间顺序来进行说明的。
B.湿地与森林、海洋并称全球三大生态系统,被誉为地球之肾\天然水库和天然物种库。用了下定义和分类别的说明方法。
C.文章第⑥段,用散文化语言,表达了人们对春天的喜爱之情,表现了立春对人类的重要。
D.白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花意在说明白雪等不住了,竟然纷纷扬扬,穿树飞花,自己装点出了一派春色。
(四)阅读下面的选文,完成问题。(15分)
居家劳动也是一种教育
顾建军
①由于新冠疫情的影响,当下,有的省份还未正式开学复课,有的省份则进入网络开学阶段。面对加长版的假期,有必要改变一些地区防疫期间中小学生单一的学习模式,增加居家劳动实践内容,注重网上学习与居家劳动实践有机结合。
②对中小学生来说,疫情期间的长时间居家,一些小区、村庄的封闭式管理,一些亲戚朋友的隔离状态,都是从未有过的体验。在这一特殊时期,学生从居家的现实生活情境出发,在进行学科知识、艺体活动等远程学习的同时,充分利用家庭的既有资源,进行适宜、适量的居家劳动实践,将会有多方面的收获。适当的居家劳动,让学生在身心放松的状态下做一些力所能及的事,既能促进他们的身心健康发展,增强防疫抗病能力,又能让他们在潜移默化中养成良好的劳动习惯,培育热爱劳动的美好品德。
③居家劳动实践,有利于树立积极的劳动观念。在中小学生居家劳动实践中,老师和家长首先应引导学生学习榜样,树立积极的劳动观念。抗疫一线的医护人员、解放军战士、科研工作者,为抗疫做好物资保障的生产者、运输司机、快递小哥,日夜值守的社区基层工作者、网格员等等,他们用特别时期的特别坚守,谱写了一曲曲壮丽的奉献之歌。引导学生以他们为榜样,形成对劳动者的感恩之心、感激之情、感悟之意,有利于为孩子铺就积极向上的人生底色。
④居家劳动实践,有利于养成受益终生的好习惯。当前,我国中小学生的家务劳动时间不足。据南京师范大学劳动教育课题组 2019年对全国 3390 位家长的调查,小学生一、二年级周一至周五平均家务劳动时间约为 17.33 分钟,三至六年级约为 17.49 分钟,初中生约为 17.02 分钟。因此,充分利用居家时机,根据不同年龄特点开展丰富多彩的劳动实践活动。包括居家整理劳动、家庭餐饮劳动、家庭绿植养护劳动、家庭手工制作劳动、家居环境改造劳动等。努力引导学生学习居家劳动的基本知识和技能,有助于培养学生劳动自立、劳动自强的意识与能力。
⑤居家劳动,不仅仅是一种体力劳动,也是一种智力劳动。在劳动实践过程中,要注意安全,强化居家劳动实践中的感悟、探究与创造,提升创新精神和实践能力。因此,让学生运用所学知识和方法进行安全劳动、创造性劳动,有利于他们体脑结合、知行合一、身心和谐。
⑥人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造。居家学习期间,倡导中小学生基于家庭环境,结合疫情防控知识学习和实施要求,进行力所能及的居家劳动实践,既能促进学生身心健康发展,增强防疫抗病能力,又能培养美德,塑造习惯。这对于造就德智体美劳
全面发展的社会主义建设者和接班人来说,不仅重要,而且可行。
(有删改)
26.本文的中心论点是什么?(3 分)
27.阅读本文第③段,说说什么是积极向上的人生底色?(4分)
28.简述本文第④段的论证思路。(4分)
29.有同学认为,中考在即,居家劳动既影响学习,也没有必要。这种想法对吗?结合本
文内容,写一段话加以反驳。(4分)
三、写作(满分 60 分) 30.从下面两题中任选一题作文。
(1)2020 年的春节注定不平凡。受疫情影响,十四亿同胞居家隔离,家,成了孤岛。然而,
我们的生活并不单调∶ 朋友的牵挂问候,亲人的朝夕陪伴,青春的不息奋斗,家国的责任担当……我们在隔离中守望,我们在疫情中成长!请以那一刻,让我成长为题,写一篇文章。(2)阅读下面材料,根据要求作文。
妈妈∶我朋友女儿通过钢琴8级了,我们家孩子还弹不成调。
爸爸∶我同事儿子在报纸上发表文章了,我们家孩子的作文总写不好。
孩子∶我参加航模比赛,不也在市里获奖了吗?
爸爸∶你就知道顶嘴,这次英语成绩你又不如同桌。
孩子∶我的数学成绩比他好啊!
上面的材料引发了你怎样的联想、感触或思考?请你写一篇文章,可以讲述经历,也可以抒发感想,要求自选角度,自主立意,自拟题目。
要求∶ ①除诗歌外,文体不限,不少于 600 字;
②字迹工整,书写规范,卷面整洁;
③文中不要出现真实的人名、校名、地名;
④文中不得引用、抄袭本试卷阅读理解部分的材料。

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)

相关试题:人教版 九年级 总复习 中考模拟卷


上一个『2021年山东省东明县中考四模语文试题』  下一个『2021年辽宁省鞍山市立山区中考四模语文试题

浏览更多试题,请访问
本页手机版